All drift av bredbandsnätet har flyttats till Roslagen Broadband Network AB, ett dotterbolag till RB Communication AB.