Projekt

Salems kommun

Salems kommun har beställt av os och vår samarbetspartner Webcom , ett heltäckande radio länk nät mellan Kommunhuset och Salems vattentorn ,där PtP länkar går ut till alla skolor samt andra sociala inrättningar, Kapaciteten på länkarna är 100 Mbits aggregerade. Vi skötte installationen och konfigurering av dessa länkar.

Vi fick även beställning på att bygga trådlösa nät i alla skolor , det åtgick ca 110 st Unifi  AP sändare ,alla dessa kontrolleras sedan centralt utav teknikerna på Salems kommun.