Serviceavtal

Vi kan erbjuda serviceavtal (SLA) i flera nivåer.

Avtalsvillkor Företag
Alla angivna priser är exklusive moms.

* Fri telefonsupport på upp till 10 minuter, därefter debiteras kund enligt gällande timtaxa.
** Gäller under kontorstid. Med kontorstid menas vardagar (måndag-fredag) kl 08.00 till 17.00, svensk tid.
Undantaget är svenska helgdagar som infaller på vardagar samt dag före svenska helgdagar då kontorstid räknas från 08.00 till 12.00, svensk tid.
*** Next business day – Nästa arbetsdag.