Sedan januari 2009 ingår Serverplatsen HB i RB Communication AB’s verksamhet. Serverplatsen erbjuder alla typer av hosting och serverdrift i egna lokaler placerade i Norrtälje.